ติดต่อ

กลุ่มแม่บ้านอาหารไทยตำบลเด่นชัย
602 หมู่ 11 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54140

โทร 090-8924521